Mens Bellona begrunner anmeldelsen med at Oljedirektoratet ikke søkte Statens Forurensingstilsyn (SFT) om tillatelse, sier konstituert sjef for Oljedirektoratet, Bente Nyland, til offshore.no at det skal direktoratet heller ikke gjøre.

- Vi har gjort denne type seismiske undersøkelser siden 1970-tallet, og det har aldri vært noen sak for SFT som har ansvaret for utslipp til luft og vann. Derimot har vi underrettet og samarbeidet med Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Forsvaret for å sikre at undersøkelsene ble gjennomført på en forsvarlig måte, sier Nyland.

Leder i Bellona, Frederic Hauge, mener Oljedirektoratet sitter med bukten og begge endene i denne saken.

- Oljedirektoratet utfører seismikkskytingen, søker hos seg selv og kontrollerer seg selv. Det er ikke snakk om «bukken og havresekken», men «selen og laksemerden». Vi har anmeldt Oljedirektoratet fordi de er pliktige å søke Statens forurensingstilsyn om tillatelse, noe de ikke har gjort, sier Hauge til NTB.

Han mener seismikkskytingen utenfor Vesterålen og Lofoten var ett av flere tilfeller der Oljedirektoratet har brutt reglene, og at denne hendelsen var såpass alvorlig at en politianmeldelse var nødvendig.

- Dette er uholdbart og ikke en akseptabel oppførsel for et direktorat. Det er ingen vitenskapelige undersøkelser om de biologiske konsekvensene av skytingen, blant annet fordi direktoratet har varslet for sent om at denne aktiviteten skal skje. Det ser ut som direktoratet ikke bryr seg om regelverket og utviser en arroganse som er uhørt for en etat, sier han.

Følger loven
Bente Nyland er litt oppgitt over denne fremstillingen. Hun sier til NTB at direktoratet har utført en jobb etter oppdrag av Stortinget. Det samme Stortinget har for lengst vedtatt petroleumsloven derdirektoratet er unntatt fra alle plikter om å søke tillatelser slik oljeselskapene og industrien må.

- Vi er jo blant dem de søker til, sier hun.

Om selve arbeidsoppgaven opplyser Nyland at den er avsluttet nå i sommer og at alle data vil bli gjort kjent i tilknytning til arbeidet med forvaltningsplanen for nordområdene.
NTB