Bakgrunnen er at forskerne har oppdaget en feil i beregningene som førte til at rekrutteringen til makrellbestanden ble satt lavere enn den skulle være.

Under kyststatforhandlingene høsten 2015 ble kvoten satt til 895 900 tonn.

Avtalt totalkvote (TAC) ble fastsatt høyere enn ICES-anbefalingen, men følger forvaltningsplanen som sier at maksimal endring av TAC fra et kvoteår til annet kan være +/- 15%. Fra 2017 er denne justeringen fra et kvoteår til et annet økt til +/- 20%. Til tross for noe høyere beskatning de siste årene enn det ICES har anbefalt vurderer ICES likevel biologien til å være god der gytebestanden har full reproduksjonsevne.

I treparts-avtalen settes det av 15,6% av TAC til andre kyststater (Island, Grønland og Russland). Norge sin andel etter at dette kvantum er satt av er 26,67%, mens Færøyene har 14,93% og EU har 58,40%.

Det er foreløpig uvisst om det nye reviderte rådet får følger for årets makrellkvote.

-Til tross for at avtalt TAC er høyere enn revidert råd fra ICES vil Fiskebåt likevel vurdere muligheten for en justering av treparts-avtalen med bakgrunn i følgende, sier administrerende direktør Audun Maråk:

• Et gunstig marked for tiden
• Forventninger om en økt totalkvote (TAC) for makrell i 2017
• Kvotefleksibilitet
• Russland, Island og Grønland har fisket over 15,6%

-Det er mulig at de andre partene, EU og Færøyene, ikke har ønske om å justere kvotene. Fiskebåt mener likevel at det er viktig å vurdere å gjøre noe i inneværende år slik at en forventet økning av TAC kan tas stegvis, uttaler Maråk.

Kvoterådet for makrell for 2017 blir offentliggjort 30. september.