- Eksportveksten for laks alene var på 468 millioner kroner i mai måned. En sterk etterspørsel i mange markeder fører til at det blir eksportert mer norsk laks til langt høyere priser enn på samme tid i fjor, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk.

Eksportrekord for laks
Ved utgangen av mai var eksportverdien av laks på 8,6 milliarder kroner som er en økning på 1,7 milliarder eller 25 % sammenlignet med samme periode i fjor. I mai økte verdien av norsk lakseeksport med 31 %. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i mai måned i overkant av 35 kroner, noe som er mer enn 8 kroner over nivået i mai 2008. Det er Frankrike og Polen som er de største importører av laks fra Norge.
Ørreten økte i samme periode med 118 millioner kroner til en samlet eksportverdi på 790 millioner. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Japan.

Rekord for sild og økning for makrell
Eksporten av sild økte med 431 millioner kroner til en samlet verdi på 1,9 milliarder kroner for årets fem første måneder. Det er en økning på 30 %. Russland var største mottaker med en verdi på 567 millioner kroner. Eksporten av makrell økte med 291 millioner til 610 millioner kroner. Russland og Japan er største kjøpere av makrell. For både sild og makrell skyldes verdiøkningen økte priser og større volumer.

Oppgang for klippfisk
Hittil i år er det eksportert klippfisk for en verdi av 1,1 milliarder kroner. Dette er en økning på 73 millioner eller 7 % i forhold til i fjor. Det er vekst i eksporten til Brasil, Den Dominikanske republikk og Kongo Brazzaville. Klippfisk av sei står for veksten, mens klippfisk av torsk viser en svak tilbakegang.

Tilbakegangen for saltfisken fortsetter
For perioden januar til og med mai ble eksporten av saltfisk, inkludert fileter, redusert med 623 millioner kroner eller 63 % til en samlet verdi på 370 millioner. Eksporten ble redusert med 547 millioner kroner til Portugal og 82 millioner kroner til Spania sammenlignet med samme periode i fjor.