Norge eksporterte makrell for 4,1 milliarder kroner i 2014. Det er ny eksportrekord for makrell og tilsvarer en økning på 43 prosent fra året før. Det ble eksportert sild for 2,7 milliarder kroner i 2014. Det er en nedgang på 14 prosent fra året før.
Japan er det største eksportmarkedet for pelagisk fisk i 2014, etterfulgt av Kina og Nederland.