- Jeg har i dag vedtatt å øke markedsavgiften som går til felles markedsføring av norsk sjømat. Økingen skal bidra til en styrket markedsføring av enkelte fiskeslag, som fersk og fryst hvitfisk, pelagisk fisk og reker. Den globale finanskrisen har skapt utfordringer for deler av næringen, og det er nå viktig å holde trykket på markedsføring oppe for hele næringen, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen på Sjømatdagene på Hell i dag.

Laksenæringa og konvensjonell sektor har tidligere økt bidraget til felles markedsføring til 0,75 % av eksportverdien. Etter påtrykk fra deler av fiskerinæringa