Norge eksporterte sjømat til en verdi av 7,4 milliarder kroner i november. Det er 804 millioner kroner eller 12 prosent mer enn november i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 67,3 milliarder kroner. Det er en økning på 4,9 milliarder kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Etterspørselen etter norsk sjømat er svært god, og spesielt i EU-markedet er laksen årsaken til at det går så bra. Her har vi tiltrukket oss mange nye konsumenter fra viktige marked som Frankrike og Polen, som også er de største kjøperne av norsk laks hittil i år,
- Hittil i år ser vi også økning i saltfisk, klippfisk, fersk og fryst torsk. Mens sildeeksporten viser en liten nedgang, øker makrelleksporten i november med 16 millioner kroner.

Pris opp for laks

Norge eksporterte laks for 4,5 milliarder kroner i november. Det er en økning på 662 millioner kroner, eller 17 prosent, målt mot november i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 42,7 milliarder kroner, som er en økning på 3,2 milliarder kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i november måned 44,92 kroner mot 40,67 kroner i november i fjor. Som for foregående måned er Frankrike og Polen de største kjøperne av laks fra Norge.

Det ble eksportert ørret i november måned for 276 millioner kroner. Det er en økning på 99 millioner kroner, eller 57 prosent fra november i fjor. Hittil i år er det eksportert ørret for 2 milliarder kroner. Det er en nedgang på 179 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Største kjøpere av ørret fra Norge i november er Hviterussland og Japan.

Ned for sild, opp for makrell

Eksporten av sild falt med 20 millioner kroner, eller 4 prosent i november til en samlet verdi av 473 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert sild for 2,1 milliarder kroner. Det er en nedgang på 250 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Tyskland og Ukraina er de største markedene for sild i november.

Makrelleksporten økte i november med 16 millioner kroner, til totalt 612 millioner kroner. Hittil i år har eksporten av makrell falt med 375 millioner kroner, til totalt 3,6 milliarder kroner. Nigeria og Kina er de største markedene for makrell i november.

Ned for klippfisk, opp for saltfisk

Klippfiskeksporten falt med 25 millioner kroner i november, til en samlet verdi på 382 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert klippfisk for 3,7 milliarder kroner. Det er en økning på 329 millioner kroner eller 10 prosent fra samme periode i fjor. Eksporten av saltfisk, inkludert filet, økte med 11 millioner kroner i november og endte på totalt 56 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert saltfisk inkl. filet for 1,1 milliard kroner som er en økning på 211 millioner eller 24 prosent.

Opp for fersk og fryst torsk

Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, økte med 2 millioner kroner i november til en total eksportverdi på 94 millioner kroner. I november økte eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 9 millioner kroner til totalt 265 millioner kroner. Av den ferske torsken går nesten alt til EU. Av den fryste fordeler det seg med 61 prosent på EU og 33 prosent på Kina.