-Både forskarar, næringa og styresmaktene skal vere representere i dette organet, sa Aspaker.

Dette er i samsvar med ønske Fiskebåt lenge har gitt uttrykk for. Tidlegare i år presenterte ei samla næring eit oversyn over kva forskingsoppgåver som bør priroriterast framover.

Aspaker sa mellom anna også at ho vil søkje eit breitt kompromiss i Stortinget om lengda på strukturkvotar.