Ramoen, som etter planen skal vere ferdig i juli, er 75,05 meter lang og 16 meter brei.