De nye minsteprisene er slik:

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 g og mer): NOK 5,25 pr kg
Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 g og 349 g): NOK 5,00 pr kg
Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 g og 299 g): NOK 4,75 pr kg
Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 g og 199 g): NOK 4,10 pr kg
Gruppe 5 (sild med vekt på 125 g og mindre): NOK 3,50 pr kg