De nye minsteprisene blir som følger:

Gr 1: o/ 350 gram kr. 3,90
Gr 2: 300-349 gram kr. 3,85
Gr 3: 200-299 gram kr. 3,50
Gr 4: 125-199 gram kr. 3,00
Gr 5: u/ 125 gram kr. 2,40

-Det er litt nedgang på den største silda, da dette er den silda som fortrinnsvis går rundfrossen til Russland og Ukraina og er utsatt for den pågående handelskonflikten der. For de øvrige gruppene er gjeldende minstepriser videreført, sier salgsdirektør Knut Torgnes i Norges Sildesalgslag.

Ifølge Torgnes skal partene så snart som mulig møtes for å starte en prosess som tar sikte på å utvikle mekanismer som skal motvirke urimelig stor prisforskjell mellom små og store fartøy. Partene skal i dette arbeidet i hovedsak ta hensyn til auksjonspriser i det norske markedet spesifisert på størrelse og den minstepris som gjelder ved inngangen til en sesong.

Partene mener det er en utfordrende handelspolitisk situasjon og at dette påvirker markedet for nvg-sild i øyeblikket. Dersom dette endres, skal partene møtes til nye forhandlinger