Bakgrunnen er at få store markeder representerer en potensiell risiko dersom ett eller flere av dem faller bort eller svekkes.

Det startes derfor et prosjekt som skal fremskaffe markedsinformasjon om aktuelle nye markeder. Prosjektet rettes inn mot Brasil, Kasakhstan og Egypt. Fokus er i første rekke på sild, men det er et mål å undersøke mulighetene for også å introdusere andre pelagiske fiskeslag.