Kursa er ein del av opplæringsprogrammet for å heve kompetansen i fiskeflåten, og rettar seg først og fremst mot fabrikksjefar og formenn i fabrikkane som treng påfyll, eller som ønskar å formalisere den kompetansen dei allreie har.

Under finn du lenker med meir informasjon.

Lenke [SEMI] Kurs i fabrikk- og fabrikkleiing i Ålesund.

Lenke [SEMI] Assesorkurs i Fosnavåg.