- De to tar over etter Mindor Klauset som har vært alfa og omega for å etablere Klippfiskakademiet, som en viktig institusjon for bygge omdømmet av både sjømat og øvrig mat fra Møre og Romsdal. Klippfiskakademiet bærer seg også nå rent økonomisk. Dette skal Klauset ha all ære for, sier styreleder Paul-Gustav Remøy i en pressemelding.

Utvikles videre
Klippfiskakademiet går nå inn i en ny fase der det nå skal bygges videre på det en har fått til, samtidig som konseptet sakl utvides videre.

- Vi har derfor valgt å dele oppgavene som Mindor Klauset har hatt alene på to personer. Mette Scott-Dahl vil fortsatt være med på den viktige delen som går på matprosjektene for barn og unge som Klippfiskakademiet har hatt suksess med i Møre og Romsdal.

Ny jobb
Mindor Klauset går over i ny stilling i et annet selskap, men sier at tiden ved Klippfiskakademiet har vært inspirerende.

- Det har vært fantastisk gøy å være med å starte opp Klippfiskakademiet selv om fødselen har vært lang og trang, så har ting alltid pekt riktig vei og det har gitt motivasjon til oss alle som har jobbet der. Etter snart 6 år står nå Klippfiskakademiet på egne bein, godt hjulpet av gode støttespillere både i fiskerinæring, det offentlige og ikke minst gode kunder. Og det er da på tide å sende stafettpinnen videre på en ny etappe med nye kreative ledere som skal tilføre viktige nye ideer, sier Klauset.

Ros
Klauset roser også de som tar over.

- Ole Christian og Cecil har alt som skal til for å lykkes både med det matfaglige og vertskaprollen. Ole Christian er noe så sjeldent som en uvanlig utadvendt kokk som også lager fenomenalt gode måltider. Cecil står i spissen for et team av entusiaster som kan dette og vil i lag med Ole Christian kunne utvikle konseptet videre. Jeg gleder meg til å følge med på det som skjer videre, sier Klauset.

Kort om Klippfiskakademiet
• Klippfiskakademiet formidler kunnskap om Møre og Romsdals særegne råvarer fra sjø og land. Kokkekurs, kokketeater og skreddersydde arrangement er blant våre tilbud til bedrifter og private grupper.
• Klippfiskakademiet holder til i Atlanterhavsparken i andre etasje, der en storslagen utsikt over Sunnmøres ville natur og nærhet til råvarene er en del av konseptet.
• Mer informasjon finner du på følgende lenke [SEMI] http://www.klippfiskakademiet.no