Etter dette er det forbudt å fiske etter lodde med ringnot i et område på Lopphavet i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

Nord 70 grader 17,4 minutter Øst 19 grader 30,0 minutter
Nord 70 grader 32,0 minutter Øst 19 grader 30,0 minutter
Nord 70 grader 32,0 minutter Øst 20 grader 06,7 minutter
Nord 70 grader 27,0 minutter Øst 20 grader 08,0 minutter
Nord 70 grader 35,0 minutter Øst 21 grader 12,0 minutter
Nord 70 grader 13,0 minutter Øst 21 grader 12,0 minutter
herfra videre til posisjon 1."