Fangsten på 1 400 tonn med makrell er ny fangstrekord på en tur for et norsk fartøy.

-Vi har hatt større enkeltfangster fra utenlandske fartøyer og det morsomme her er jo at det var Voyager, som nå er Fiskeskjer, som har den rekorden med 2 100 tonn fra 2013, sier salgsleder KennethGarvik ved Sildelaget til sildelaget.no
Dermed er det samme fartøy som holder begge rekordene for levering av makrell i Norge, bare under forskjellig navn og eierskap.

Strand-rederiet solge Fiskeskjer som var bygget i 1999 til Island i april tidligere i år og kjøpte så Voyager, som er bygget i 2010.

Runar Kleiven, styrmann ombord, forteller at makrellturen gikk over all forventning.

-Vi gikk ut i litt dårlig vær etter å ha levert silda, men det var bedre vær når vi kom til feltet, sier Kleiven. Fiskeskjer, som nå bare er utstyrt for tråling, tok de 1 400 tonnene i to hal på feltet som var rundt 90 mil øst for Orkenøyene.

-Det var et annet norsk fartøy der og så en del utenlandske fartøyer som også trålte, sier Kleiven som og kan opplyse at mannskapet er godt fornøyd med det nye fartøyet som Strand overtok i slutten av oktober.