Sertifiseringen av øyepål, tobis og havbrisling kommer i tillegg til kolmule som ble godkjent i starten av denne måneden.

Dette bringer over 400 000 tonn norsk fisk inn i MSC-programmet og medfører at Norge nå har sertifisert over 90 prosent av sitt volum av årlig landet villfisk etter miljøstandarden.

Sertifiseringsprosessen for de tre artene har tatt ett år, og er gjennomført av sertifiseringsbyrået DNV GL. Mye av bakgrunnen for sertifiseringen er framvoksende krav om sertifisert råstoff i produksjon av mel og olje som inngår i fiskefôr.

Stadig flere markeder krever sertifisering for handel med fisk, og fiskeriorganisasjonene har derfor de siste årene lagt vekt på å imøtekomme kravene. Hoveddelen av de norske fiskeriene er nå sertifisert.