Skroget vil bli bygget ved at stålseksjoner produseres i Polen og fraktes til Flekkefjord på lekter. Seksjonsblokkene fra Polen vil ankomme Simek sommeren 2017, og monteringen vil starte opp på høsten.

Skipet er utviklet av Rolls-Royce i nært samarbeid med rederiet.
Innredningen er for totalt 25 mann, fordelt på 16 lugarer. Det vil bli lagt stor vekt på at innredningen tilpasses slik at mannskapet skal trives om bord.
Skipet er forventet å ville få en toppfart på ca. 14 knop.