Da brukes videokamera for å finne ut hvor godt innovasjonene fungerer. Går alt etter planen, blir det også direktesending på internett fra tråling på Barentshavets bunn.

CRISP er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) med Havforskingsinstituttet som vertskap. Årlig gjennomfører senteret minst ett forskningstokt med ”G.O. Sars”.

- Dette fartøyet er en utmerket plattform til å funksjonsteste ny teknologi som utvikles av partnerne i senteret. Samtidig er det en flott arena for at forskerne og industriutviklere kan jobbe sammen for å oppnå ønskede resultater, sier leder av senteret, John Willy Valdemarsen, til imr.no