Tema for neste års konferanse i Ålesund er:

-Fiskeflåtens rolle i ressursforvaltinga
-Automatisering og robotisering av foredlingsprosessar
-Siste nytt om fiskereiskap
-Nye ressursar