Fiskeridirektoratet har mottatt fem påmeldinger til forsøksfiske etter makrellstørje. Alle de påmeldte fartøyene er fartøy som fisker med ringnot.
For å sikre at alle påmeldingene er registrert, legges listen over påmeldte fartøy ut på våre nettsider.

Det har ikke kommet inn påmeldinger fra linefartøy til forsøksfisket etter makrellstørje innen fristens utløp.

Fiskeridirektoratet har derfor besluttet å utsette fristen for påmelding for linefartøy til den 30. april 2015.

I den forbindelse gjør Fiskeridirektoratet oppmerksom på at det for fartøy som fisker med line ikke foreligger krav om observatør fra ICCATs regionale observatørordning, men kun er krav om nasjonal observatør om bord i 20 prosent av den tiden fisket pågår.

Søknadene om deltakelse i fiske etter makrellstørje fra fartøy som fisker med ringnot vil bli gjennomgått av Fiskeridirektoratet i løpet av kort tid, og det vil bli valgt ut ett ringnotfartøy før den nye fristen for påmelding for linefartøy går ut.

Nærmere informasjon om hvilket fartøy som er valgt ut til fiske etter makrellstørje i 2015 vil bli publisert på Fiskeridirektoratets nettsider når resultatet foreligger.

De påmeldte fartøyene som fisker med ringnot er (i tilfeldig rekkefølge):

H-182-AV MS Norderveg
H-181-AV MS Nordervon
H-15-AV MS Kremmervik
H-180-AV MS Kamøyfisk
SF-17-SU MS Sjarmør
Når den nye søknadsfristen for fartøy som fisker med line har gått ut, vil eventuelle søkere bli offentliggjort på Fiskeridirektoratets nettsider.

Linefartøyet som får delta i fisket etter makrellstørje velges ut kort tid etter offentliggjøringen av søkere.

Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på at deltakelse i et eventuelt forsøksfiske ikke vil være bestemmende for deltakelse i et fremtidig fiskeri etter makrellstørje.