Ordningen skal gjelde fra 29. august etter modell fra fatsettelsen av minstepris på nvg-sild for høsten 2015/vinteren 2016. Modellen innebærer at minsteprisen blir regulert ukentlig basert på auksjonspriser/avtalesalg/leveringsavtaler.