Som de siste årene er det ventet utfordrende diskusjoner, både om totalkvote og fordeling. For 2014 ble det en makrellavtale mellom EU, Norge og Færøyene, mens Island og Grønland stod utenfor avtalen.

For 2015 har Det internasjonale havforskningsrådet ICES foreslått en reduksjon i totalkvoten:

Anbefalt kvote 2015: 831 000