Ein brei prosess skal no settast i gang for å få forslag på ulike metodar for heving av kvikksølvubåten.
Fiskebåt er blant dei mange organisasjonane og instansane som har arbeidd for å få utgreidd fleire hevingsalternativ.