Det er en økning i eksportverdien på tre prosent sammenlignet med 2016. Til sammen ble det eksportert 36 millioner fiskemåltider hver dag fra Norge til resten av verden. I volum er økningen på sju prosent i forhold til 2016.

Havbruk størst
Av den totale verdien av norsk sjømateksport i 2017, kom 72 prosent fra havbruk, mens sjømat fra fiskeriene stod for 28 prosent. Målt i volum var fordelingen 40 prosent fra havbruk og 60 prosent fra fiskeri.

Norge har eksportert 1,6 millioner tonn sjømat fra fiskeri for 26,8 milliarder kroner i 2017. Det er en verdiøkning på 628 millioner kroner eller 2,4 prosent, mens volumet økte med 170 600 tonn eller 12 prosent fra 2016.

Store forskjeller
Ifølge Norges sjømatråd er det store forskjeller mellom de forskjellige fiskeartene. I tillegg til laksen, var det rekord for torsk og hyse målt i eksportverdi i 2017. For fullstendig oversikt over viser vi til pressemeldingen fra Norges sjømatråd som du finner på lenken under.