Rasmussen får kontorsted i Bergen og overtar i august etter Harald Østensjø, som går av med pensjon.

Rasmussen er cand.polit. i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og har tilleggsutdanning fra Handelshøyskolen (NHH) i Bergen.

Som rådgiver i Fiskeridirektoratet (1997-2000) hadde Rasmussen ansvar for forvaltning og tilrettelegging av pelagiske fiskeri og utførte utredningsarbeid i forbindelse med internasjonale kvoteforhandlinger.

Rasmussen har vært senior fiskerirådgiver i DnB siden 2000.

-Jeg er glad for at Nina takket ja til å bli med på Fiskebåt-laget. Hun har arbeidet både fra offentlig og privat sektor mot flåteleddet, har god kunnskap om næringen, kjenner mange næringsaktører og ikke minst: Hun har vist sterkt engasjement og interesse for fiskeriene, sier Fiskebåt-direktør Audun Maråk.

-Nina vil få arbeidsoppgaver i pelagisk sektor, samt overta mange av de arbeidsoppgavene som Harald Østensjø har løst på en fremragende måte, sier Maråk.