Nesten alt tap av fiskeredskap som blir meldt, meldes til Kystvaktsentralen via en telefonsamtale. Erfaring fra direktoratets årlige opprenskingsarbeid langs kysten viser at denne samtalen kan være vanskelig for mange, skriver Fiskeridirektoratet på sin nettside .

- Vi tror en slik app vil være en god løsning for både fiskerne og forvaltningen, sier Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) startet i 2016 et prosjekt som blant annet vil gjøre det mulig for fiskerne på melde faststående fiskeredskaper til Kystvaktsentralen via en app-løsning.

Som en tilleggsfunksjon på denne app'en, har Fiskeridirektoratet og FHF inngått avtale med Sintef om utvikling av en løsning som gjøre det mulig å melde tap av fiskeredskap elektronisk.

Tapene som meldes ved hjelp av den nye app-løsningen, vil gå til Kystvaktsentralen og vil deretter inngå som grunnlag for det årlige opprenskingstoktet.