Det er venta at Island vil gjennomføre eit nytt leitetokt etter lodde i januar.

Sist vinter var den norske kvoten ved Island på vel 58 000 tonn.