Under årets økosystemtokt blei det registert svært lite lodde i Barentshavet.