Det kjem altså ulike signal frå regjeringshald om kor nær ein miljøavtale om NOx er. Det synest i alle fall heilt klart at regjeringa ikkje vil kome med eit svar i løpet av august, slik det var lova då næringslivet før sommaren presenterte sitt forslag til miljøavtale.