GODT ANNENHÅNDSMARKED
Dessuten er det nå et godt annenhåndsmarked for slike trålfartøy.
-Med NOx-avgiften sørger regjeringen for å avvikle den største næringsaktiviteten vi har hatt i nordområdene de siste 20 åra. Reketrålfisket i Svalbard-sonen og nord om Svalbard har vært et viktig argument for at Norge skal råde over ressurser i nord., sier Maråk
Til Fiskeribladet sier han at denne store fiskerivirksomheten har vært et argument for norsk jurisdiksjon i området. Nå kan fiskeriet bli borte på grunn av at flåten har fått helt umulige driftsvilkår.

MILLIONKOSTNAD
18. april var frist for innbetaling av NOx-avgift for første kvartal i år. Så lenge et planlagt miljøfond ikke har kommet på plass, må rederiene betale inn en avgift på 15 kroner per kilo beregnet utslipp av nitrogenoksider, og det svir. Enkelte fiskebåtrederi har fått ei kvartalsregning på opptil én million kroner.
Maråk forteller at det nesten har bredt seg ei opprørstemning i havfiskeorganisasjonen. Folk blir oppgitte og sinte når de nå ser konsekvensene av regjeringens NOx-vedtak, samtidig som arbeidet med et miljøfond går veldig tregt.
Et slikt fond var ment å bli etablert med sekretariat i løpet av sommeren, etter at det var forventet ei avklaring i forhold til norske myndigheter i løpet av mars-april. Dette tidsskjemaet har allerede sprukket.

IKKE KONSTRUKTIVT
-Det virker som om Finansdepartementet er mer opptatt av avgiftskronene, enn av å finne konstruktive løsninger, sier Maråk. Med et miljøfond på plass, er det skissert en utslippskostnad for fiskeflåten på mellom tre og fem kroner per kilo NOx., og kanskje ikke så mye over tre kroner.
-Nå kan det bli kroken på døra for flere fiskerier med lav lønnsomhet. De må sannsynligvis bare avvikles hvis vi ikke får ei avklaring på avgiftsspørsmålet. Reketrålnæringa vil helt klart knekke ryggen på NOx-avgiften. Denne flåten har allerede store problemer med dagens drifts- og inntjeningsmuligheter. Jeg tror det bare er snakk om måneder før vi står uten et rekefiske i havfiskeflåten, sier Maråk til Fiskeribladet.