Planen er at overtakelsen skal skje 31. august i år. Bedriftene skrev tidligere i år en intensjonsavtale om overtakelse, men senere strandet forhandlingene om vilkårene. Nå er altså partene blitt enige.

Styrelder Sigurd Teige i Norway Pelagic er tilfreds med avtalen. Han betegner Fryseriet som en veldrevet bedrift. I følge Teige blir anlegget et ideelt tillegg til Norway Pelagics bedrifter, siden konsernet lenge har hatt som strategi å bli større i Nord-Norge.