Norge ligger helt i front når det gjelder å effektivisere distribusjonen av sjømat. Det er antatt at logistikk og administrasjonsrutiner i dag utgjør opp mot 15 % av matvarers salgsverdi. Den norske praksisen for merking av produktene er basert på Norsk Standard NS 9405