Norge og Grønland ble før helga enige om en kvoteavtale for 2010. Grønlands torskekvote i Barentshavet øker. Hysekvote er nesten fordoblet fra 360 tonn i 2009, til 630 tonn i 2010. Seikvoten har også steget betraktelig, med 270 tonn til 1000 tonn. I tillegg har Grønland fått en bifangstkvote på 260 tonn. Grønlands kvoter i Nordsjøen er faset ut.

De reelle fiskemuligheter for norske fiskere i Grønlands fiskerisone bedret seg betydelig sammenlignet med fjor. Blåkveitekvota på Vest-Grønland er satt til 900 tonn. Dette er en økning på 28,5 % sammenlignet med fjorårets kvoter. Uerkvoten som fiskes med bunntrål/line vil være på 400 tonn i 2010, mens den pelagiske uerkvoten ligger på 300 tonn. I tillegg har Norge 150 tonn bifangst av andre arter, som er en videreføring fra 2009-avtalen.

Som i forhandlingene med Færøyene tidligere i uken, informerte Norge om at det vil bli innført obligatorisk elektronisk fangstdagbok i løpet av 2010.