EU er i ferd med å starte en europeisk marin tjeneste, Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS). Den skal sørge for global overvåkning og varsling av været i havet, som temperatur, strøm, saltholdighet, bølger og havis, samt gi historiske data over de siste 20-årene. I tillegg skal utvalgte havområder av spesiell europeisk interesse overvåkes. Det gjelder først og fremst Middelhavet, Svartehavet, Østersjøen, Nordsjøen, havområdene fra Biscaya-bukten til nordvest Afrika, nordområdene (Norskehavet, Grønlandshavet, Barentshavet) og Polhavet, skriver Meteorologisk Institutt på sine nettsider.