Daglig leder i FiskOK, Odd Lennart Blindheim, har denne begrunnelsen: -Nordnes har alltid vært positive til å stille læreplasser, og sørge for at nybegynnere får prøve seg i faget.

I lokalavisa Øyblikk ble rederiet nylig omtalt i en tosiders reportasje:

Å lære opp ungdommer på en god måte, med mål om at de senere vil komme tilbake til rederiet etter endt utdanning er av avgjørende betydning for Nordnes.

- Fiskeri passer for ungdommer som er i stand til å tenke nytt, jobbe selvstendig og ta egne avgjørelser. Når du merker at du er i stand til å håndtere det du holder på med, opplever du også større mestringsevne, mener Geir Asle Aarseth som sammen med Tormund Grimstad er eierne av rederiet Nordnes.

Aarseth er bevisst på at skal fiskerinæringen klare å rekruttere ungdommer, er det å legge til rette for læreplasser helt sentralt. - Vi ønsker å knytte til oss ungdommer på en positiv måte, slik at vi får beholde dem. Det er jo fiskeri vi skal leve av etter oljen, poengterer Aarseth.

Denne uka deltar Tormund Grimstad på Sett Sjøbeins rekrutteringskonferanse på Hell.