Dette fremkommer som et gjennomsnitt av forskernes anbefaling for 2016 og 2017. Anbefalingen var på 12 425 tonn i 2016 og 15 436 tonn i 2017. Til sammenligning er kvoten i år på 13 795 tonn.

Forskerne uttrykte bekymring for bestanden fordi
1) det fiskes på to store årsklasser, mens de som kommer senere ser ut til å være små
og
2) størrelsesfordelingen på de fangstene som tas nå er lavere enn tidligere slik at en tar ut flere individer.

Det ble derfor oppfordret til å eksperimentere med rist i torsketrål for å få en gunstigere beskatning.

På grtunn av usikkerheten rundt bestanden er planen å gjennomføre
full metoderevisjon (benchmark) i slutten av 2016 eller begynnelsen av 2017.

Den norske kvoten i 2016 og i 2017 blir på 1289 tonn.