Salmon Group krev garantiar frå leverandørane om at fôret kjem frå kvoteregulerte og berekraftige fiskeri.