Det norsk-russiske økosystemtoktet i Barentshavet er snart ferdig for i år. Punktum blir sett når forskingsfartøyet ”Helmer Hanssen” legg til kai i Longyearbyen denne veka. Likevel kan forskarane slå fast at loddebestanden er liten i år, fordi så godt som alle loddeområda allereie er dekt.

Kvoteråd i neste veke