-To problemstillinger i debatten vil jeg kommentere helt konkret: For det første hører vi at eierskapet til fiskeressursene blir flyttet fra fiskerne og kystsamfunnene til storkapitalistene og investorene på børsen.
Det er rett og slett ikke riktig. Fiskerressursene blir og skal forbli forvaltet av staten