lLITEN MILJØEFFEKT
Det alt vesentlige av NOx-avgiften går rett i statskassen med liten miljøeffekt, skriver 14 store næringsorganisasjoner. "Forhandlingsprosessen har allerede tatt lenger tid enn vi hadde forutsatt, og det er nå stor utålmodighet og frustrasjon blant våre medlemmer. Det er derfor viktig med en rask avklaring", heter det blant annet i brevet.

FOND BEST FOR MILJØET OG ARBEIDSPLASSENE
-Det er positivt at et samlet norsk næringsliv påpeker de svært uheldige følgene av Nox-avgiften, sier styreleder Inge Halstensen i Fiskebåtredernes Forbund.Slik avgiften fungerer er den en ren inntektskilde for staten og bidrar ikke til bedre miljø. Forslaget fra næringslivet om et fond innebærer at alle innbetalingene går til rensetiltak og dermed et bedre miljø. Næringslivets forslag er derfor best både for miljøet og for arbeidsplassene. Hvis regjeringen ønsker å bidra til mindre utslipp må den derfor støtte næringslivets forslag om et NOx-fond, sier Halstensen.

DRAMATISK
Å oppfylle Gøteborg-protokollen ved bruk av en stadig høyere NOx-avgift utover dagens nivå på 15 kr/kg NOx vil gi dramatiske konsekvenser for næringslivet, skriver organisasjonene i brevet. Næringslivet vil ikke kunne leve med en slik belastning. En avtale sikrer midler til gjennomføring av miljøtiltak i stor bredde og til utvikling av nye løsninger, heter det.