Nytt i år er at fisket kan pågå frem til 31. mars 2018, skriver Sildesalgslaget på sin nettside. Det er fartøy med ringnottillatelse, pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse som har adgang til å delta i fisket, etter å ha sendt en skriftlig påmelding.

I henhold til reguleringsforskriften er det satt en maksimalkvote på 550 tonn. Dette innebærer at det i utgangspunktet vil være anledning til å la inntil 18 fartøyer få ta utseiling til årets havbrislingfiske.

Maksimalkvoten bortfaller dersom fartøy ikke har tatt utseiling innen fristen, 1. november 2017 klokken 2400.