De siste årene har norske og russiske havforskere rapportert om ”verdensrekorder” i nordlig og østlig utbredelse av nordøstarktisk torsk.