Fiskebåt-duoen orienterte om havfiskeflåtens sentrale rolle og minte om at den havgående flåten står for 80 % av all villfanget fisk i Norge i volum og 71% i verdi.

Fiskebåt gjentok også kravet om mer penger til ressursforskning etter at et enstemmig Storting også ba om dette under behandlingen av Stortingsmeldingen om sjømatindustrien. Budskapet var blant annet at mer forskning øker verdiskapingen, og at det i 2017 er regjeringens tur til å legge friske penger på bordet etter at forskningsavgiften ble øket i år.

Også spørsmål i tilknytning til Stortingets nylige behandling av sjømatindustrimeldingen kom opp parallelt med behovet for avklaringer når det gjelder den framtidge politikken for havfiskeflåten.

Internasjonale avtaler stod også på dagsordenen i møtet med Sandberg, med fokus på nvg-sild, makrell og kolmule.

Berfjord og Maråk er nå på veg til Haag i Nederland for samtaler med den pelagiske næringen i EU om internasjonale avtalespørsmål og fordelingskriterier for bestander som deles av flere nasjoner.