Skipper og reder Bjarne Longva fortalte om driften av Gunnar Langva, blant annet om forberedelsene til årets makrellsesong.
Det var styreleder Jonny Berfjord og administrerende direktør Audun Maråk som førte ordet, da Fiskebåt presenterte sitt syn på nærings- og fiskeripolitiske spørsmål. Saker som ble tatt opp var blant annet:

-Fiskebåt ønsker en differensiert flåte med små og store fartøy, men presiserte at den havgående flåten står for 70% av verdien og 80% av volumet i villfiskfangsten
-Suksessformelen for lønnsom fiskeflåte er stabil ressursfordeling, god ressursforvaltning og strukturering
-Stabil ressursfordeling er grunnlaget for investeringer og sikrer attraktive arbeidsplasser. Fiskebåt er glad for APs syn på dette
-Ressursfordelingen må ikke uthules med for langvarige bonusordninger og tilsvarende
-Behov for bedre ressursforskning. Usikkerhet gir lavere kvoter og verdiskaping
-Flåten godt i gang med grønt skifte. CO2-avgift vil ikke gi miljøgevinst
-Norge må vise fasthet i internasjonale kvoteforhandlinger.
-Norske sjømatinteresser må prioriteres tydeligere i handelspolitikken
-Behov for bredt forlik om lengden på strukturkvoter

Gahr Støre og Heggø hadde begge lyst på tur med et ringnotfartøy i makrellsesongen og fikk lovnad om at flåten er klar til å ta med dem om politikerne får tid.