Det var Ap-utvalet, som hadde bede om møtet med Fiskebåt, og dei fekk ein grundig gjennomgang av Fiskebåts nærings- og fiskeripolitikk. Partane var samde om at møtet var svært nyttig.

Dei som møtte for utvalet var
-Ingrid Heggø, Stortingsrepresentant og fiskeripolitisk talskvinne
-Fredric Holen Bjørdal, Stortingsrepresentant
-Elin Kobro, næringspolitisk rådgivar i Stortinget
-John Erik Pedersen, fylkessekretær i Finnmark Arbeidarparti

Frå Fiskebåt deltok styreleiar Tore Roaldsnes, adm.dir. Audun Maråk og informasjonsleiar Oddbjørn Skarbøvik.