NOx-børene har vært tunge å bære for havfiskeflåten så langt i år. For enkelte fiskerier, blant annet reketrålerne, er situasjonen så alvorlig at det kan bety slutten på dette tradisjonsrike fisket for Norges del hvis det ikke blir en snarlig løsning.

Fond
En fondsløsning kan redusere innbetalingen fra 15 til 3-4 kroner kr.kg utslipp av Nox. Over fire måender inn i det nye året har det ikke vært mulig å få til en fondsavtale med myndighetene, og rederiene har måttet betale fullt ut for første kvartal.

Viktig
-Vi har inntrykk av at det er i Finansdepartementet saken stopper opp. Vi frykter at departementet er mer opptatt av avgiftskronene enn av å få til en god fondsløsning for industrien og fiskeflåten, sier Maråk. Derfor er det viktig og gledelig at vi får orientere fiskeriministeren om de alvorlige følgene det får om ikke en fondsløsning kommer på plass med det første.Vi håper hun kan påvirke statsrådskollegene i Finans- og Miljøverndepartementet, slik at vi får en avgiftsløsning havfiskeflåten kan leve med, sier Maråk.