Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet ønsker å møte skippere/redere som har erfaring fra disse farvannene. Målsettingen er både å informere om arbeidet som pågår, og å få oversikt over kunnskap som skipperne/rederne har, som kan bidra til god avgrensning av de eksisterende fiskeområdene. Både torsketrål og reketrål omfattes. Relevant kunnskap vil bli en del av grunnlaget for det nye forslaget.