Innleiarar er:
-Forskar Erik Olsen ved Havforskingsinstituttet
-Adm.dir. Gunnar Domstein i Norway Pelagic
-Forskar Torbjørn Lorentzen ved Bjerknessenteret
-Adm.dir. Sveinung Flem i SUROFI
-Adm.dir. Johannes Nakken i Norges Sildesalgslag

Som vanleg blir generalforsamlinga i Aalesunds Rederiforening avslutta med julebord for medlemmer og gjester.