Også i forrige uke var kolmulefisket hindret av dårlig vær i perioder. I loddefisket ble et område på Fugløybanken stengt på grunn av mengden av innblandet torsk i fangstene, og dette området ble senere utvidet.