Færre norske båter har kvote igjen og dette vises på fordelingen der utenlandske båter har bidratt med hele 12 400 tonn. Det resterende kvantum er fordelt jevnt mellom kyst med 3 700 tonn, ringnot 3 200 tonn og 3 000 tonn fra trål.

Dårlig vær
Stort sett alt er fisket i EU sonen i et begrenset området sørøst for Shetland. Makrellen har periodevis stått i tette konsentrasjoner og utfordringen er å finne passelige stimer eller slør å kaste på. Været har heller ikke spilt på lag med makrellfiskerne da det har vært en urolig værtype med korte værvindu, skriver Sildelaget på sin nettside.

NVG-sild
Også for NVG-sild har det blitt levert mindre enn uken før. Sist uke ble det levert 24 800 tonn mot 30 000 tonn uken før. Hovedårsaken til lavere leveranser er nye og lavere minstepriser som ble iverksatt fra mandag.

Klikk på lenken under for å lese hele ukesrapporten fra Norges Sildesalgslag.